Polityka prywatności Agroturystyki ,, W Zgodzie z Naturą’’

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Agroturystyka ,, W Zgodzie z Naturą’’ mieszcząca się na ul. Spacerowej 9A 84-110 Krokowa Państwa dane osobowe w postaci nazwiska, imienia i danych kontaktowych (tj. e-mail, numer telefonu), numeru rachunku bankowego przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu,  jak również w celu realizacji zadań wynikających z zawartej umowy świadczenia usług.

  1. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować również wypełnianie przez Administratora obowiązków prawnych względem organów publicznych.
  2. 2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.
  3. Państwa dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
  4. Administrator Państwa danych dokłada wszelkich starań w celu ich ochrony i nieudostępniania osobom postronnym.

Administrator Danych Osobowych
Agroturystyka ,,W Zgodzie z Naturą’’